Nedělě 23.1.2022 , Zdeněk
Hledat

Právě dnes

Nedělě | 23. Ledna 2022

Provázek - rodinné centrum

Občanské sdružení Rodinné centrum Provázek navazuje na činnosti RC Provázek, které v letech 2001 – 2012 patřilo pod o. s. Pro Vás. Od ledna roku 2012 máme svoji právní subjektivitu, sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra.

Poslání

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

  • Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské a rodičovské dovolené.
  • Zajistit odborné i laické poradenství a vzdělávání rodičů.
  • Podpořit rodičovské role.
  • Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
  • Umožnit rodičům a rodinám s dětmi smysluplně využívat čas.
  • Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky.
  • Podpořit mezigenerační vztahy.

Adresa: Štítného 10, 779 00 Olomouc  |  Ukázat na mapě

www: http://www.rcprovazek.cz/
tel.: +420 774 105 557
e-mail: info@rcprovazek.cz


O firmě Provázek - rodinné centrum - detail

Tato firma inzeruje také v těchto kategoriích

Fotogalerie firmy