Nedělě 23.1.2022 , Zdeněk
Hledat

Právě dnes

Nedělě | 23. Ledna 2022

Galerie

Reklama

I tady může být Vaše reklama, kontaktujte nás pro více informací

Arcidiecézní muzeum

Arcidiecézní muzeum sídlí v rekonstruovaných budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory.

Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj v místě tzv. olomouckého hradu na Václavském návrší v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.

Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál „Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele.

Adresa: Václavské náměstí 3, 771 00 Olomouc
www: http://www.olmuart.cz
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@olmuart.cz

Galerie Anděl

Zveme Vás do naší galerie v Olomouci (bývala prodejna hudebních nástrojů - 50m od Prioru směr náměstí hrdinů) Zakoupit zde můžete originální díla a výtvory současných malířů, keramiků, šperkařů, kovářů a dalších umělců. Nabízíme portrétování na zakázku podle vaší fotografie.

Adresa: 8. května 8, 779 00 Olomouc
www: http://www.galerie-andel.cz
tel.: +420 606 552 977
e-mail: galerieandel@seznam.cz

Galerie G Olomouc

Městská galerie prezentuje tvorbu umělců působících v Olomouci a regionu Střední Moravy. Rovněž se zde konají výstavy umělců partnerských měst. V této reprezentativní výstavní síni má veřejnost také možnost sledovat současnou tvorbu zdejších umělců.

Adresa: Dolní náměstí 7, 779 00 Olomouc
www: http://uvuo.eu/galerieg.htm
tel.: +420 585 220 218
e-mail: uvuo@volny.cz

Galerie Patro

Galerie PATRO prezentuje ve spolupráci s kulturními a společenskými institucemi jak autorské projekty, tak i soubory tvorby umělců spjatých s regionem a tvůrců z celé České republiky. Je významným kulturním fenoménem hanácké metropole, i v rámci prezentace současných mezinárodních a regionálních poloh výtvarného umění.

Adresa: Opletalova 1, 779 00 Olomouc
www: http://uvuo.eu/friends_soubory/patro_galerie.htm
tel.: +420 585 204 458
e-mail: galia@galia.eu

Letecké muzeum Olomouc

Letecké muzeum Olomouc vzniklo v červenci roku 2009, jako nápad leteckého sběratele a herce olomouckého divadla Zdeňka Svobodníka. Významným spoluzakladatelem a oporou muzea byl a je Dr. Roman Sperl, který, jakožto sběratel letecké techniky výrazně pomáhá nejen s rozšiřováním expozice, která se postupně stává zajímavou a uznávanou na mezinárodní úrovni.

Kolektiv muzea tvoří lidé různorodých odborností, od leteckých mechaniků, bývalých i aktivních pilotů, konstruktérů, až po "pouhé" fandy letectví a letadel, kteří jsou sdruženi v 1. leteckém školním pluku. Všichni dohromady na letišti Olomouc – Neředín budují letecké muzeum zaměřené hlavně na historii československého letectví.

Kromě muzea zde vzniká restaurátorská dílna, letecký depozitář a archiv.

Veškerá tato aktivita je dobrovolná a nemohla by vzniknout bez podpory statutárního města Olomouc, které pro tyto účely poskytlo dva hangáry o celkové rozloze 8 000 m2.

V nedávné době jsme opravovali letoun Lisunov Li-2 pro VHÚ, stejně tak letoun Tu-104A, Lockheed T-33 nebo např. britský DH-100 Vampire.

Několikrát jsme pracovali na letounech MiG-15, MiG-19, MiG-21, L-29 a dalších. Opravy a další práce provádíme pro partnerská muzea v ČR i zahraničí.

Adresa: Letiště Olomouc, hala č. 88 , 779 00 Olomouc
www: http://www.letecke-muzeum.cz
tel.: +420 604 772 478
e-mail: info@letecke-muzeum.cz

Muzeum ČD - Expozice historických vozidel Olomouc

V Olomouci je otevřeno nové technické muzeum, které návštěvníkům představí skvosty, jež se proháněly po železnicích v minulém století. K vidění jsou parní lokomotivy i stroje z doby nedávno minulé. Celkem expozice představuje 9 vozů. Parních, motorových i elektrických. Většina vozů je funkčních a vozí cestující na tzv. nostalgických jízdách. Cenným exponátem je například lokomotiva Rosnička nebo parní lokomotiva, postavená v roce 1898 pro Severní dráhu císaře Ferdinanda. Právě na historii někdejší Severní dráhy a její další osudy během dvacátého století se chce nové muzeum zaměřit. Postupně by se mělo rozšířit ještě o dalších 11 vozů.

V roce 2013 bude muzeum ještě otevřeno: 28. - 29. 9., 5. - 6. 10. od 10:00 - 17:00 hod. Pro skupiny nad 15 osob je možné uskutečnit prohlídky až do 15. 11. 2013, pro předchozí domluvě na tel. 724 557 205 nebo e-mailu holanek@gr.cd.cz

Otevírací doba v uvedené dny 10:00–17:00.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.

Adresa: Táborská ulice, 779 00, Olomouc
www: http://goo.gl/z7F2Q
tel.: +420 724 557 205
e-mail: holanek@gr.cd.cz

Muzeum Moderního Umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Dnes patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů (cca 200 000), což ji řadí hned za Národní galerii v Praze, ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu. Krátkodobými a střednědobými výstavami i dlouhodobými expozicemi představuje výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost ve třech objektech:

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v ČR pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století. Bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006. Sídlí v rekonstruované národní kulturní památce Přemyslovský hrad (kapitulní děkanství, věž s kaplí sv. Barbory a románský biskupský palác). Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem r. 4000 př. n. l.). V r. 1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.

 

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Bylo založeno v červnu roku 2007. Jeho úkolem je správa, ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také muzeum sídlí. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných 135 000 a také díky nim se kroměřížský zámek spolu se zahradami stal památkou UNESCO.

 

Muzeum moderního umění
Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění. Například v r. 2007 se zde konala výstava světoznámého zakladatele výtvarného směru op-art Victora Vasarelyho, v r. 2008 uspořádalo výstavu nejpopulárnějšího českého malíře a ilustrátora Josefa Lady apod. Jako jediné muzeum v ČR se věnuje sběratelství tzv. autorské knihy.

 

Tato činnost je doprovázena dalšími funkcemi – edukační a v nejširším slova smyslu kulturní, které směřují k ideálu soustředění mnoha základních kulturních aktivit (výtvarná kultura, hudba, komorní divadlo, náročnější filmová tvorba a doprovodné diskusní forum) pod jednu střechu.

Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc
www: www.olmuart.cz
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@olmuart.cz

Muzeum Olomoucké pevnosti

Pokud se chcete dozvědět více o vojenské historii města Olomouce a o památkách, které zde zůstaly do dnešních dnů zachovány, vydejte se na prohlídku Korunní pevnůstky, ve které vzniká muzeum vojenské historie. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce prachárny, v současné době se areál pevnůstky připravuje na propojení s Botanickou zahradou.

Adresa: Bezručovy sady (vedle Botanické zahrady), 772 00 Olomouc
www: http://www.pevnostolomouc.cz
tel.: +420 604 467 285
e-mail: mop.os@seznam.cz

Muzeum Pravých olomouckých tvarůžků A. W.

Tradice výroby olomouckých tvarůžků je téměř 600 let stará. V místě původní výrobny tvarůžků bylo otevřeno v létě roku 1994 Muzeum Pravých olomouckých tvarůžků A. W. Návštěva muzea začíná ve sklepě firmy, kde je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v dalších podlažích pak vlastní výroba, ale také výrobci a jejich osudy. 
Součástí je nezbytná ochutnávka této speciality, která je oblíbená nejen v českých zemích.

V nové podnikové prodejně můžete zakoupit kompletní nabídku Olomouckých tvarůžků a široký sortiment výrobků s tvarůžky i další sýry a mléčné výrobky.

Adresa: Palackého 6, 789 83 Loštice
www: http://www.tvaruzky.cz
tel.: +420 583 401 236
e-mail: awlostice@tvaruzky.cz

Muzeum umění Olomouc

Muzeum moderního umění Olomouc se nachází v secesní budově na náměstí Republiky a nabízí návštěvníkům ke shlédnutí expozice výtvarného a užitého umění. Tzv. Trojlodí a kabinety v 1. patře slouží k pořádání dočasných výstav českého i světového umění. Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění (Victor Vasarely, Magdalena Abakanowicz, Josef Lada, František Skála apod.)

Ve 2. patře je instalována stálá expozice věnovaná nizozemskému malířství 16.–18. století ze sbírky založené olomouckým biskupem Karlem II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Z podkroví budovy je možno vystoupit na vyhlídku do prosklené vížky, odkud se naskýtá zajímavý pohled na historické centrum města.

Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc
www: http://www.olmuart.cz
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@olmuart.cz

VETERAN ARENA

Vítejte v jedinečném muzeu historických automobilů, motocyklů a techniky!

Proč navštívit muzeum?
Naším záměrem je provozovat skutečně moderní reprezentativní muzeum ve spolupráci s městem Olomouc, Olomouckým krajem a našimi partnery. Atraktivita a vyjímečnost prostředí muzea je zajímavá pro pořádání konferencí a různých společenských akcí. Muzeum je vybudováno v moderním, strohém architektonickém stylu s cílem podtrhnout historickou eleganci automobilů. V prostoru muzea naleznete také stylovou kavárnu, kde se návštěvníci mohou občerstvit a doplnit síly nebo zakoupit upomínkové předměty jako jsou pohlednice, plakáty, odznaky nebo turistické známky související s vystavenými exponáty. Pro návštěvníky je také vyhrazeno parkoviště s kapacitou 50 míst.

V současné době u nás uvidíte 3 výstavy za 1 vstupné!

* Historické automobily/motocykly - 160 exponátů – 100 automobilů, 30 motocyklů a další exponáty související s historií motorizmu jako stabilní motory, benzinové stojany, motory, atd…

* Historie techniky - přes 400 ks historických telefonů. V současnosti největší výstava historických telefonů v České republice z časového období 1890-1980.

* Historie rádiové techniky - přes 600 ks historických rádiových přijímačů a gramofonů z USA, Evropy a Československa

Otevírací doba:
Úterý – Neděle 10:00 – 17:00 (od 1.dubna – 30. listopadu)
Včetně státních svátků
Technická pauza: prosinec – březen

Jak se k nám dostanete?
Tramvaj č. 4, směr Pavlovičky, zastávka Pavlovická nebo Pavlovičky
Autobus č. 11, 13, 111, zastávka Na Pile

Adresa: Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
www: www.veteranarena.cz
tel.: +420 585 157 438
e-mail: info@veteranarena.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci navazuje na tradici olomouckého muzejnictví, začínající polovinou 19. století a na řadu dříve samostatných muzeí ve městě i širokém okolí s tím, že řadu let zahrnovalo území bývalého Olomouckého a později podstatnou část Severomoravského kraje. Formálně je dnes jeho činnost vymezena územím okresu Olomouc. Povahou sbírkového fondu v oblastech prehistorie, historie a současnosti v oblasti společenských věd a přírodovědných oborů odbornou prací pokrývá nejen střední Moravu, ale širší území s přesahy do zahraničí.

Adresa: náměstí Republiky 5, 779 00, Olomouc
www: http://www.vmo.cz
tel.: +420 585 515 111
e-mail: vmo@vmo.cz

  1. další firmy v oboru